Het AREI staat voor "Algemeen Reglement op de elektrische installaties" en is een serie van 3 boeken waarin de wettelijke bepalingen zijn opgenomen waaraan een elektrische installatie moet voldoen inzake veiligheid. Boek 1 handelt over de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De elektrische installatie van een residentiële woning vallen hieronder (laagspanning 1e categorie tussen 50V en 500V wisselstroom). Het doel van dit AREI boek wordt in het boek zelf omschreven als:  

"Het doel van dit boek is voorschriften te bepalen aangaande de keuze van het materiaal, de uitvoering, de bescherming, het gebruik en de controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, teneinde het minimale veiligheidsniveau te verzekeren."

De bepalingen opgenomen in het AREI zijn dus allemaal in het kader van de veiligheid van de installatie, om schade te voorkomen, zowel lichamelijke als materiële schade. Zo wordt o.a. bepaald welke maximale stroom toegelaten is voor bepaalde onderdelen zoals stopcontacten, verlichtingskringen, elektrische toestellen,..., welke soort beveiliging er moet voorafgaan aan die stroombanen, welke sectie (dikte) van bekabeling minimaal nodig is,...

Wanneer een elektrische installatie gekeurd wordt, wordt uitsluitend naar de bepalingen in dit boek gekeken. Voldoet de installatie aan alle bepalingen, dan wordt de installatie dan ook goedgekeurd. Voldoet de installatie echter niet, dan zal ze afgekeurd worden.

Wat is een elektrische keuring? Wanneer moet dit gebeuren?