Wat is een hoofdverliesstroomschakelaar of hoofddifferentieel?

De hoofd-differentieel of hoofd-verliesstroomschakelaar is de eerste module in de verdeelkast die rechtstreeks aangesloten is op de meterkast via de verbindingskabel (min 10mm²) en is verzegelbaar (wordt verzegeld na de elektrische keuring, uiteraard bij een gunstig rapport). Deze differentieel is in een huishoudelijke installatie verplicht van het type A, min. 40A. Ook een type S (of S A) mag als eerste verliesstroomschakelaar geplaatst worden, maar dan met daarachter (stroomafwaarts dus) rechtstreeks differentieel(s) van het type A. Over deze differentieelschakelaars van het type S of ook wel selectieve verliesstroomschakelaars genoemd kan je hier meer lezen. In de meeste huishoudelijke installaties heeft de hoofd-differentieel een aanspreekstroom van 300mA of, vooral in kleinere installaties, 30mA.

Een differentieel schakelaar zal de elektriciteit afsluiten van de verdeelkast bij het detecteren van een verlies van stroom groter dat het gespecificeerde stroomverlies (300mA, 100mA, 30mA of 10mA). Een stroomverlies treedt op als er ergens in de installatie de elektriciteit verbinding maakt met de aarding (bv. bij aanraking van een fasedraad met de hand waarbij de stroom dan door je lichaam naar de grond (aarding) zal lopen). De differentieel meet dan een verschil tussen de stroom die binnen is gekomen en de stroom die terug naar buiten gaat en zal, indien dit verlies groot genoeg is, dus de elektrische stroom afsluiten. Uiteraard gebeurt dit zeer snel na het opmerken van een verlies en beschermt dus o.a. tegen elektrocutie. Deze differentieelschakelaar komt ook met een testknop die bij indrukken intern een verlies simuleert en zal moeten afslaan (dit is één van de testen die bij een elektrische keuring ook gebeurt om de verliesstroomschakelaar te testen).

Welke verliesstroomschakelaar waar?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de beveiliging tegen verliesstroom voor “droge” zones (zoals living, inkom,…) en “vochtige” zones (zoals badkamer, waskamer met wasmachine,…). Voor de droge zones mag meestal een verliesstroomschakelaar van 300mA geplaatst worden, voor de vochtige of natte zones is dit een verliesstroomschakelaar van 30mA (met enige uitzonderingen waarbij een differentieel van 10mA moet geplaatst worden; zie verder).

 In de meeste huishoudelijke installaties wil dit dus zeggen dat na de hoofddifferentieel van 300mA (met daarop de automatische schakelaars voor de droge zones aangesloten) ook rechtstreeks een differentieel (in serie met de hoofddifferentieel dus) van 30mA moet geplaatst worden waar de automaten van de natte zones aan verbonden worden via 6mm VOB kabel of een overbruggingsrail (zie verder).

De 300mA differentieel geplaatst als hoofd-differentieel zal tevens dienst doen als verliesstroomschakelaar voor de ‘droge’ zones, tenzij gebruik gemaakt wordt van een selectieve differentieelschakelaar als hoofd-verliesstroomschakelaar in de elektrische installatie.