Wat is een selectieve differentieelschakelaar?

Selectieve verliesstroomschakelaar of differentieelschakelaar

Een selectieve differentieelschakelaar (of verliesstrooomschakelaar, type S) werkt op dezelfde manier als een gewone differentieelschakelaar maar dan enkel met een zekere vertraging. Deze differentieel mag geplaatst worden als eerste of hoofddifferentieel in de verdeelkast. Hieraan (stroomafwaarts dus in de installatie) kunnen dan gewone differentieelschakelaars (meestal 300mA en 30mA) gekoppeld worden. Bij verliesstroom op een kring zal het verlies dus opgemerkt worden door zowel de differentieel waarop deze kring zit als door de selectieve differentieel maar daar deze laatste met vertraging werkt zal altijd eerst de gewone differentieel springen waardoor het verlies voor de selectieve differentieel niet meer merkbaar is en dus niet zal springen. Enkel de kringen achter de gewone differentieel zullen zonder stroom vallen. De rest van de woning (met hopelijk de diepvries, koelkast en automatische poorten) zullen dus niet zonder stroom vallen.

Praktisch voorbeeld:

 Hoofdifferentieel: Selectieve differentieel 40A 300mA

 Hieronder (stroomafwaarts):

  • Differentieel 40A 300mA voor stopcontactkringen en verlichtingskringen in de droge zones (met bv. koelkast en automatische poort)

  • Differentieel 40A 30mA voor stopcontactkringen en verlichtingskringen in de "natte" zones zoals waskamer en badkamer (met bv diepvries)

  • Differentieel 40A 30mA voor buitenverlichting en buitenstopcontacten (waar het vaakst verlies zal optreden door bv. condens in een tuinlamp).

Bij verlies in een tuinlamp zal dus eerst en enkel de differentieel 3 springen en niet de hoofddifferentieel waardoor de koelkast, automatische poorten, diepvries en andere belangrijke stroomverbruikers in uw woning niet zonder stroom zullen vallen.