Wat is een situatieschema?

Op een situatieschema staat een plattegrond van de woning weergegeven met daarop de volledige elektrische installatie voorgesteld zoals ze is, met stopcontacten (type) en verlichtingspunten (of andere installatiepunten) op de juiste plaats aangeduid met eveneens een code (meestal nummer van automaat en nummer van het vertakkingspunt) erbij dewelke ook terug te vinden is op het ééndraadschema.