Wat willen we met WikiElektra bereiken? En wie?

Op WikiElektra vindt u een beknopte uitleg over het elektrisch materiaal dat men kan terugvinden in een gemiddelde residentiële elektrische installatie en wat meer uitleg over het AREI en de elektrische schema's (ééndraadschema en situatieschema).

Verder kan je hier dus ook informatie terugvinden over de wettelijke bepalingen aan dewelke een elektrische installatie moet aan voldoen of dus conform het AREI is.

LET OP: We bespreken hier enkel een gemiddelde residentiële installatie. Elke elektrische installatie heeft aparte kenmerken en moet aldus altijd apart bekeken worden. Het volgen van de raadgevingen op deze pagina's zijn enkel een richtlijn en geven zeker geen garantie op een gunstig verslag bij een keuring van de elektrische installatie.

Wat is het AREI?