Wat is een elektrishe keuring?

De elektrische keuring zal bepalen of een elektrische installatie voldoet aan de bepalingen opgelegd door het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 

Deze keuring in noodzakelijk om de risico’s die gepaard kunnen gaan met een verouderde installatie (zoals elektrocutie en brand) te minimaliseren of uit te sluiten.

Wanneer?

Bij verkoop van een woning (appartement, huis, …) gebouwd voor 1 oktober 1981 moet de verkoper een keuring van de elektrische installatie laten uitvoeren en een geldig verslag (goedgekeurd of afgekeurd) kunnen voorleggen bij het de notariële akte. De keuring moet uitgevoerd worden door een erkende keuringsorganisme.

De koper van een woning krijgt zo ook een duidelijk zicht op de staat waarin de elektrische installatie zich bevindt en kan ook op voorhand de kosten (laten) ramen die gepaard zullen gaan met het oplossen van eventuele gebreken aan de elektrische installatie.

De nieuwe eigenaar zal, in geval van een ongunstig elektrisch keuringsrapport, binnen de 18 maanden na het tekenen van de verkoopakte, de gebreken moeten oplossen en een nieuwe elektrische keuring moeten aanvragen.

Zolang er geen wijzigingen meer optreden in de elektrische installatie, blijft een gunstig elektrisch keuringsrapport 25 jaar geldig. 

Wie mag een elektrische keuring uitvoeren?

Enkel een door de federale overheid erkend keuringsorganisme kan een geldig keuringsrapport afleveren.

Op de website van de FOD financiën, KMO enMiddenstand en Energie kan je een lijst van erkende keuringsorganismen terugvinden.

Wat moet er aanwezig zijn voor een elektrische keuring?

Voor een elektrische keuring moet de eigenaar de volgende documenten ter beschikking stellen voor de keurder (meestal in 3-voud):

  • Eéndraadschema: hierop staat de hele elektrische installatie met zijn kenmerken (type kabels, automaten, differentieelschakelaars, stopcontacten, verlichtingspunten,…) schematisch uitgetekend. In geval van problemen kan men met dit schema zeer snel de kring met problemen zonder stroom zetten.

  • Situatieschema: hierop is op een plattegrond van de woning de volledige elektrische installatie voorgesteld zoals ze is, met stopcontacten (type) en verlichtingspunten (of andere installatiepunten) op de juiste plaats aangeduid met eveneens een code (meestal nummer van automaat en nummer van het vertakkingspunt) erbij dewelke ook terug te vinden is op het ééndraadschema.

Aan de hand van deze schema’s krijg je een correcte en duidelijk overzicht van de hele elektrische installatie.

Op de website van de FOD financiën, KMO en Middenstand en Energie kan je nog meer informatie terugvinden over de elektrische keuring.

Wij kunnen voor u deze noodzakelijke schema's opmaken. Vraag hier een vrijblijvende offerte aan! 

Maar uiteraard kan u dat ook makkelijk zeld door middel van ons Schematicals softwarepakket! Download de Trial versie en ervaar het gemak waarmee u de schema's zelf kan genereren!